O'zbekiston Respublikasining Qonunlari

N2018-XII 23.09.1994 -  YER OSTI BOYLIKLARI TO'G'RISIDA Ko'chirib olish (doc 206 kb)

№ 3РУ-378 03.12.2014 - Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида Ko'chirib olish (pdf 320 kb)