Kombinat yoshlari uchun ishlab chiqarish ekskursiyasi tashkil etildi