NKMK rahbariyatining bog'lanish ma’lumotlari va qabul qilish soatlari