"Navoiy KMK" DKning tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun unifikatsiyalangan ko‘rsatkichlar bo‘yicha import xomashyo va materiallar ro‘yxati