Transport sohasi – kombinat ishlab chiqarishining yetakchi tarmoqlaridan biri