Yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi