2021 yil Davlat dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari belgilandi