O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori