Kombinat uchun kadrlarni tayyorlaydigan yetakchi institut