Yuksalish va yangilanishlar davri yoxud hayratlanish va faxrlanishga munosib yutuqlar