“1-GMZ” Kon boshqarmasi mahsulotlari to’g’risida ma’lumot

Mahsulot nomi

Texnik tavsiflari (hajmi, o’lchami, artikuli va h.z.)

QQS bilan hisoblagan narxi

Texnik temir kuporosi

KSt 81-338:2010

1 tonnasi uchun

3 237 360,00 so’m

Suyuq natriy silikati

KSt 81-284:2012

1 tonnasi uchun

2 520 000,00 so’m

Suyuq natriy silikati

(механик кушимчалардан тозаланган)

KSt 81-284:2012

1 tonnasi uchun

2 700 900,00