Rossiya Federatsiyasining “Globus” biznes jurnali (1-son, 2023-yil mart)