"Xalqchil IPO" yuz minglab mulkdorlar paydo bo‘lishiga xizmat qiladi