Navoiy mashinasozlik zavodining metall quyuv quvvatlari oshirilmoqda