Normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyati tushuntirilmoqda