Tanlab eritmaga o‘tkazish bilan foydali qazilmalar konlarini o‘zlashtirish usuli