O‘zbek tiliga hurmat va ehtirom har birimizning burchimizdir