Sirqishga qarshi va radiatsiyaga qarshi ekranni yaratish usuli