O‘zbekiston uran ishlab chiqaruvchi mamlakatlar reytingida