O‘zbek olimlarining kitobi Germaniyada chop etildi