Kombinat bo‘linmalarida Prezidentimizning maʼruzasi keng o‘rganilmoqda