Davlat nomidan aksiyador funksiyalarini amalga oshirayotgan tashkilot to‘g‘risidagi maʼlumot