“NKMK” AJning 2022-2024-yillarga mo‘ljallangan Jamoa shartnomasi qabul qilindi