"Markaziy kon" boshqarmasi mahsulotlari to’g’risida ma’lumot

Mahsulot nomi

Texnik tavsiflari (hajmi, o’lchami, artikuli va h.z.)

QQS bilan hisoblagan mahsulot birligi narhi

So’ndirilmagan ohak 70%CaO

Kst 81-428:2012

1 tonnasi uchun

550 316,45 so’m

So’ndirilmagan ohak 90%CaO

Kst 81-428:2012

1 tonnasi uchun

669 971,76 so’m

Quymakorik ishlab chiqarish uchun qolip tayyorlashga mo’ljallangan kvarsli qum

1K3O202 markali (0,2 fraksiyali),

GOST 2138-91

1 tonnasi uchun

225 138,12 so’m

Quymakorik ishlab chiqarish uchun qolip tayyorlashga mo’ljallangan kvarsli qum (xom)

1K3O202 markali (0,2 fraksiyali),

GOST 2138-91

1 tonnasi uchun

105 412,18 so’m

Shisha ishlab chiqarish sanoati uchun 2-sortli boyitilmagan kvarsli qum

PB-150-2 markali (0,16 fraksiyali), GOST 22551-77

1 tonnasi uchun

225 138,12 so’m

Ohak toshni maydalab elash (elakdagi qoldiq)

GOST 8736-93

1 tonnasi uchun

18 583,10 so’m

Nogabarit xarsangtoshi

Tsh 07621395-39:2014

1 tonnasi uchun

43 260,14 so’m

Qurilish ishlari uchun zich kon jinslaridan tayyorlangan  shag’al

20 do 40mm dan yuqori fraksiyali, GOST 8267-93

1 tonnasi uchun

114 668,26 so’m

Yuvilgan kuydirilgan fosforit konsentrati, (tarkibi Р2О5 26%)

O'zDSt 2825:2014

1 tonnasi uchun

333 710,00 so’m

Fosforit uni

(tarkibi Р2О5 16%)

O'zDSt 2825:2014

1 tonnasi uchun

254 516,00 so’m