Доклад Президента широко изучается среди коллектива комбината