2019

Tovar mahsuloti ishlab chiqarish ko'rsatkichi 100.1 foizga bajarildi.


Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha  prognoz ko'rsatkichi 104.3 foizga bajarildi.


Tarmoqlararo kooperatsiya doirasida mahalliy ishlab chiqaruvchilardan prognoz ko'rsatkichiga nisbatan 106.1% ni tashkil etdi.


Investitsion dastur bo'yicha  kapital mablag'lar o'zlashtirildi  rejaga nisbatan 100.5 foizga bajarildi.


Yangi ish o'rinlarining yaratilishi 116.1 foizga bajarildi.

NKMK asosiy ishlab chiqarish iqtisodiy ko'rsatkichlarining 2019 yil bo'yicha jadvali

  Ko'rsatkichlar 1-chorak Yarim yillik
9 oy 12 oy Jadvali
1 Tovar mahsuloti ishlab chiqarish 100.1% 100%  100%   100.1%  Jadvalni ko'rsatish
2 Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha 100.9% 102.8%  102.6   104.3% Jadvalni ko'rsatish
3 Tarmoqlararo hamkorlik bo'yicha shartnomalarni ijro etish 102.6% 103.6%  104   106.1% Jadvalni ko'rsatish
4 Investitsion dastur bo'yicha 106.1% 147.6% 138.1%   100.5% Jadvalni ko'rsatish
5 Yangi ish o'rinlarining yaratilishi 100% 116.5%  135.8%   116.1% Jadvalni ko'rsatish