O‘z kuchini yo‘qotgan normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar