Ochiqlik sohasini takomillashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflar