Qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash ishlari to‘g‘risidagi maʼlumotlar