Korrupsiyaga qarshi kurashish – har birimizning vazifamiz