Kombinat ichki idoraviy hujjatlari mazmun-mohiyati tushuntirildi