Kombinat rahbariyati strategik boshqaruv asoslari bo‘yicha o‘qitilmoqda