Normativ-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyati tushuntirildi