Korxona mineral xomashyo bazasini mustahkamlash yo‘lida