Tiomochevinani suv eritmalaridan ajratib olish usuli. “AS 1474160”