Tarkibda oltin bo‘lgan qatrondan kobaltni ajratish (desorbsiyalash) usuli