Tarkibida oltin bo‘lgan qatronni temirdan tozalash usuli