Ishlab chiqarish va innovatsiyaning yetakchi kuchi