Ayol – jamiyatimiz kelajagi, hayotimiz davomchisidir