Qayta tiklanadigan quvvat manbalaridan foydalanish samarasi