Ulkan loyihalar ijrosida yoshlar shijoat ko‘rsatmoqda