Navoiy mashinasozlik zavodida ishlab chiqarish quvvatlari kengaytirilmoqda