NKMK mustaqillik yillarida. 3-gidrometallurgiya zavodi