Kombinat imijini ilgari surish bo‘yicha uchrashuv o‘tkazildi