Innovatsion sanoat raqobatda yutishning asosiy omili