O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-dekabrdagi 803-son qarori