“Dovgiztov” konida olib borilayotgan ishlar OAV nigohida