Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish qanday samara berayapti?