UZRUEN

Ishlab chiqarish ko`rsatkichlari

"Navoiy KMK" DK faoliyatining 2021-yil bo‘yicha asosiy ko`rsatkichlariga oid ma`lumotlar


Ko`rsatkichlar nomi O`lchov birligi yanvar-mart yanvar-iyun yanvar-sentyabr 2021 yil Grafik
1Mahsulot ishlab chiqarish hajmimlrd.so‘m12531.4 26340.0 40276.6 54256.2 Grafik
2Investitsiya dasturi doirasida mablag‘lar o‘zlashtirilishimln.doll. 112.6 303.9 428.9 621.1 Grafik
3Yangi ish o‘rinlarini tashkil etishkishi1470 2210 2827 3423 Grafik
4Mahsulot tannarxini kamaytirishmlrd.so‘m260.2 502.8 780.0 1097.0 Grafik
5Mahsulot tannarxini kamaytirishfoizda6.6 7.0 6.8 6.7 Grafik
6Mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish hajmimlrd.so‘m114.1 234.1 344.9 442.2 Grafik
7Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasi doirasida mahsulot xarid qilishmlrd.so‘m648.7 1680.8 2802.2 4272.2 Grafik
8Sof foydamlrd.so‘m2603.7 5641.3 8513.6 11330.9 Grafik